TenneT

Website TenneT

Over TenneT

Elektriciteit is vanzelfsprekend in ons dagelijks leven. Zonder er verder bij stil te staan gaat het licht aan, pruttelt de koffie en start de PC op. Maar die vanzelfsprekendheid is er niet zo maar. Nederland heeft een goed functionerend systeem voor de elektriciteitsvoorziening.

Het is de taak van TenneT TSO als Transmission System Operator om de continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening en de leveringszekerheid te bewaken, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Als elektriciteitstransporteur zorgt TenneT voor het bewaken van de betrouwbaarheid en de continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening en levert TenneT diensten en taken die tot doel hebben de elektriciteitsmarkt verder te ontwikkelen en goed te laten functioneren.

Ook leveren we diensten die de marktwerking en de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening stimuleren. U vindt alle informatie over TenneT, wie we zijn, wat wij doen en hoe u ons kunt bereiken op www.tennet.org

Energietransitie

In het kader van de energietransitie heeft de Nederlandse overheid de 20-30-2 ambitie geformuleerd. Dat wil zeggen 20% inzet van duurzame bronnen, 30% CO2 besparen en 2% per jaar energiebesparing realiseren. Hierbij wordt onder andere uitgegaan van 6.000 MW offshore windvermogen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Met de mogelijkheid om offshore windparken op het transportnet ('Stopcontacten' op zee) aan te sluiten, wordt een drempel voor parkontwikkelaars geslecht; TenneT wordt verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van het benodigde Net op Zee. Middels het Project Wind op Zee, bereidt TenneT zich voor op een rol als Netbeheerder op Zee.

Ook energieopslag is een onderwerp waar TenneT veel effort insteekt. Onderzocht worden de mogelijkheden van een energie-eiland of het gebruik van waterbekkens in Noorwegen. Mogelijkheden die de komst van de elektrische auto bieden om als buffer te fungeren van elektriciteit, worden eveneens verkend.

TenneT ondersteunt daarom de ontwikkeling van het Energietransitiemodel. Gebruikers van dit model kunnen diverse centrale en decentrale ontwikkelingen op het terrein van de energietransitie inzichtelijk maken. Consequenties van gemaakte keuzes worden helder. Met name deze bewustwording bij de gebruikers van het model vindt TenneT van groot belang.