Eneco

Website Eneco

Nieuw energietijdperk

We staan aan de vooravond van een nieuw energietijdperk. Door het klimaatprobleem en de uitputting van fossiele brandstoffen zullen we de komende decennia de transitie naar een duurzame energievoorziening moeten gaan maken. De duurzame energietransitie zal onze samenleving en economie op dezelfde ingrijpende wijze veranderen als olie en kolen dat meer dan een eeuw geleden hebben gedaan. Onze grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het traditionele, fossiele ‘energiedenken’ zijn tegelijkertijd de grootste barrières op onze weg naar het nieuwe energietijdperk.

Duurzame strategie

In 2007 heeft Eneco de strategische keuze gemaakt om een duurzame koers te gaan varen. We investeren de komende jaren fors in energiebesparing, en groot- en kleinschalige energieopwekking uit wind, zon PV en biomassa. Daarnaast zetten we in op flexibele en efficiënte gasgestookte elektriciteitscentrales, ondergrondse gasopslag en warmtekrachtinstallaties (WKK). Eneco ziet aardgas als de schoonste en efficiëntste fossiele brandstof gedurende de transitie naar een duurzame energievoorziening. Tevens zijn flexibele gascentrales het best in staat het wisselende aanbod van duurzame productiemiddelen te balanceren. Eneco kiest dus nadrukkelijk niet voor kolen- of kernenergie.

Heldere keuzes maken

Als Nederlands energiebedrijf willen we een substantiële bijdrage leveren aan de Nederlandse energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020. We zijn echter van mening dat het Nederlandse investeringsklimaat voor duurzame energie onvoldoende stimulerend is om deze energie- en klimaatambities te bereiken. Belangrijkste reden hiervoor is dat Nederland te weinig heldere keuzes maakt voor de zowel de korte als lange termijn. Hierdoor heeft Nederland de afgelopen jaren onvoldoende meters gemaakt om uiteindelijk in 2020 één van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa te hebben.

Gezamenlijke uitdaging

Eneco ziet de transitie naar een duurzame energievoorziening als een gezamenlijke uitdaging van overheid, politiek, bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijke organisaties én consumenten. Het Energietransitiemodel (ETM) is een praktisch instrument om de fundamentele keuzes voor onze energietoekomst helder en overzichtelijk in beeld te brengen. Daarmee kan het ETM een belangrijke bijdrage leveren aan het politiek-maatschappelijke debat over en draagvlak voor een duurzame energievoorziening in Nederland.