Clingendael

Website Clingendael

Energie-onderzoek met een globale horizon

Doormiddel van onderzoek, publicaties, berichtgeving in de media en het organiseren van bijeenkomsten en trainingen tracht het Clingendael International Energy Programme (CIEP) een fundamentele bijdrage te leveren aan het publieke debat omtrent internationale politiek en economische ontwikkelingen in de energiesector (olie, gas en elektriciteit).

Dynamische energiemarkten

CIEP beschouwt de energiemarkt vanuit een dynamisch perspectief, waarbij de interactie tussen consumerende en producerende staten om respectievelijk enerzijds schone, betaalbare en beschikbare energie te consumeren en anderzijds energiebronnen duurzaam te produceren en te verkopen tegen competitieve prijzen om zo energievraagzekerheid veilig te stellen, centraal staat. De dynamiek en het spanningsveld tussen de belangen van consumentenlanden, producentenlanden en multinationale oliebedrijven komt ook naar voren in de discussie omtrent klimaatverandering.

Vragen die bij CIEP-onderzoek betreffende klimaatverandering centraal staan zijn onder andere: “Wat zijn de gevolgen van de transitie naar een wereld zonder veel CO2-uitstoot voor de dialoog tussen producenten en consumenten?”, “Hoe zijn de onderhandelingsposities van landen binnen de klimaatveranderingdiscussie verbonden met hun energiemix?”, “Op welke manier zullen nieuwe technologieën en de opkomst van hernieuwbare energiebronnen interstatelijke relaties beïnvloeden, zonder de noodzaak van fossiele (conventionele) energiebronnen in de transitieperiode te ontkennen?

Voortschrijdend inzicht

CIEP steunt projecten die bijdragen aan het inzicht van belanghebbenden in de complexiteit en spanningsvelden die energietransitie. Eén van de belangrijkste uitdagingen hierbij is het verhogen van bewustzijn over de verschillende routes die leiden naar een wereld steunend op hernieuwbare energiebronnen. Het energietransitiemodel draagt in grote mate bij in dit doel door belanghebbenden, variërend van energie-experts tot het brede publiek, de mogelijkheid te bieden zich te verdiepen in de uitdagingen van globale energietransitie.